Łukasz Liszko / Lukasz Liszko

O mnie

Nazywam się Łukasz Liszko. Jak widać po moim portfolio zajmuję się przede wszystkim grafiką 3d, fotografią oraz łączeniem obu tych dziedzin pod postacią, jak to nazywam, filmowych sesji zdjęciowych.

W ostatnim czasie moją twórczość związaną z grafiką 3d staram się rozszerzyć o prace game artowe nastawione przede wszystkim na modele broni (zarówno te teraźniejsze, jak i dawne związane ze średniowieczem).

W razie jakichkolwiek pytań, czy też odnośnie współpracy proszę pisać na adres: kontakt@lukaszliszko.com lub też wysłać wiadomość na facebooku (link do fanpage’u znajduję się w głównym menu oraz w stopce).

Znajomość programów

3D Studio Max, Vray, ZBrush, xNormal, Quixel Suite, Substance Painter

Photoshop, Illustrator, InDesign, After Effects

Agisoft Photoscan, Marmoset Toolbag 3, Keyshot

Kontakt

tel. +48 886 261 770

kontakt@lukaszliszko.com

About Me

My name is Łukasz Liszko. As you can see from my portfolio, I’m a 3d artist and a photographer. Besides, I also try to connect both these things into one big piece of art – movie cgi photo sessions, as I call them.

Recently, I have been trying to expand my 3d portfolio by adding some game art works to it, mostly weapon models (modern weapons as well as the ones from the middle ages).

If you have any questions or want to collaborate, feel free to contact me at kontakt@lukaszliszko.com or inbox me on facebook (thre is a link to my fanpage in the main menu and footer).

Software skills:

3D Studio Max, Vray, ZBrush, xNormal, Quixel Suite, Substance Painter

Photoshop, Illustrator, InDesign, After Effects

Agisoft Photoscan, Marmoset Toolbag 3, Keyshot

Contact

tel. +48 886 261 770

kontakt@lukaszliszko.com